Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století

13. července 2017 v 12:28 | Angel |  Knihy od C, Č

Autoři: Mojmír Otruba, Květa Homolová, Zdeněk Pešat
Rok: 1982
Žánr: odborná literatura
Počet stran: 334
Moje hodnocení: 10/10 Dosud jsem v rukou nedržela lepší slovníkovou příručku, co se týče českých spisovatelů. Vyhovuje mi, jak je uspořádaná, a i díky tomu se mi dobře četla. Jak můžete vidět na fotografii pod článkem, tak jednotliví autoři jsou vždy krátce představeni tučným odstavcem a poté následuje podrobný rozbor jejich života a děl.
Jako v každém správném slovníku na konci knihy nechybí jmenný rejstřík, dále věcný rejstřík a samozřejmě i obsah. Celá příručka je přehledná, autoři jsou řazeni podle abecedy a nedostanete pouze povrchní informace, protože v příručce je pečlivě rozebrán život i dílo každého z nich. V tomto směru může být užitečná i pro studenty.
V knize najdete známé spisovatele té doby, ale i ty méně známé. Jako já tak můžete objevit osobnosti, jejichž díla také stojí za přečtení, i když se tolik neproslavili jako jiní. K této slovníkové příručce se budu ráda i vracet.
Obálka: 2/10 Žlutá holt patří k mým nejméně oblíbeným barvám a nemusím ji ani na knihách. Obálka je jednoduchá a chápu, že zrovna tento typ knihy nemusí vypadat jako umělecké dílo, ale přece jen bych snesla míň agresivní barvu.
Ukázka: Nejen tedy verše intimní, ale i přírodní a náladovou lyriku a lyriku společenskou. Tato deziluze provázená subjektivizací poezie vyvolala výrazné přeskupení společenských i básnických hodnot a ve svých konečných důsledcích vedla i k rozchodu básníka se soudobou vládnoucí společností. Zároveň však mu také pomohla objevit všední civilní tvář života a umožnila mu výrazné oproštění patetického slohu lumírovců. Dělo se tak všestranným zprozaičtěním rytmicky pravidelného verše, v němž hovorový styl podstatně zjednodušil a nadlehčil větu, nevýraznými rýmy, které zvláště v sonetech oslabily významovou závažnost závěrů veršů a sváděly pozornost k věcné stránce sdělení. Dále užíváním přímých pojmenování, jež vytlačila pojmenování obrazná, slov z hovorového jazyka, často i módních, která dosud v poezii nezdomácněla, ironií a sarkasmem, vyvracela ustálenou hierarchii hodnot a vnášela do této poezie vtip a často i satirické ostří.
Již ve Čtyřech knihách sonetů Machar podstatně rozšířil svůj deziluzívní pohled na širokou škálu životních projevů. Ve sbírce Tristium Vindobona I-XX (1893) se odvážně pustil i na pole nejožehavější, do oblasti politiky s aktuálními otázkami po postavení národa, po smyslu a poslání soudobého vlastenectví. Ani tato politická lyrika neshledávala svou funkci ve vytváření iluzívních perspektiv, nýbrž ve věcném kritickém vidění domácích poměrů zasazených do evropských souvislostí, zvýrazněných a monumentalizovaných parabolou. Odmítnutím a zesměšněním slepé víry, spoléhání na cizí pomoc i hřímavého vlastenectví národních táborů a schůzí se sbírka stala především polemikou s tradičním pojetím vlastenectví, proti němuž postavila věcnou analýzu a strohý cit plný obav o budoucí osudy národa.
Souběžně s politickou lyrikou obrátil se Machar i k epice. Jeho individualismus, stup'novaný ještě pocity osamělosti uprostřed společenského zápasu, přivedl ho k stejně osamělým jednotlivcům, jejichž útrapy jsou skryty světu, k ženám. Sbírka Zde by měly kvést růže (1894) předvádí několik "lyrických dramat" žen zklamaných životem, "otrokyň otroka", uvržených do hlubokého zoufalství. Jestliže se tato sbírka soustřeďuje především na psychologicky pravdivé vylíčení ženského utrpení a obviňuje z něho soudobé poměry jen nepřímo, pak následující skladba Magdaléna (1894) přistupuje k jejich přímé obžalobě. Magdaléna byla převážně chápána jako další varianta příběhů předcházející knihy. Sváděla k tomu skutečnost, že v tomto románu ve verších je hrdinkou opět žena, prostitutka, kterou jeden z návštěvníků nevěstince přemluví, aby zanechala dosavadního života, ale kterou pokrytecká maloměstská společnost znovu donutí k návratu tam, odkud vyšla.

(Josef Svatopluk Machar, strana 169)

Nakladatelství: Československý spisovatel
Knižní databáze: CBDB, Databáze knih, Goodreads

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.